Baza pytań sugerowanych przez portal MójPolityk.pl przez najbliższych kilka dni będzie codziennie uzupełniana. Sugerujemy zatem niedługo zajrzeć tu ponownie i zaktualizować bazę swoich odpowiedzi. :)


Pokaż wszystkie pytania, które mogę dodać do Moich pytań

1. Czy roczne dochody i wydatki budżetu Polski powinny się [przynajmniej] bilansować (brak deficytu budżetowego)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

2. Czy uważasz, że powinniśmy dążyć do braku zadłużenia finansów publicznych (brak długu publicznego)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

3. Czy uważasz, że Polska powinna zrezygnować z przyjęcia waluty euro?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

4. Czy jesteś za jak najszybszym wprowadzeniem euro w Polsce?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

5. Czy jesteś za przyjęciem euro w Polsce, gdy warunki ku temu będą korzystniejsze?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

6. Czy państwo powinno pomóc osobom, które wzięły kredyt we franku szwajcarskim?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

7. Czy uważasz, że przynajmniej raz na kilka lat powinniśmy przeprowadzić "przegląd" hierarchii wydatków publicznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

8. Czy uważasz, że przynajmniej raz na kilka lat powinniśmy przemyśleć i w miarę potrzeb skorygować wysokość wydatków publicznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

9. Czy uważasz, że przynajmniej raz na kilka lat powinniśmy przemyśleć i w miarę potrzeb skorygować źródła i wysokość dochodów publicznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

10. Czy opowiadasz się za ograniczaniem wydatków państwa w czasie kryzysu gospodarczego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

11. Czy jesteś za zwiększaniem wydatków państwa w czasie kryzysu gospodarczego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

12. Czy uważasz, że okoliczności kryzysu gospodarczego usprawiedliwiają pomoc publiczną prywatnym firmom?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

13. Czy uważasz, że okoliczności kryzysu gospodarczego usprawiedliwiają pomoc publiczną bankom?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

14. Czy uważasz, że okoliczności kryzysu gospodarczego usprawiedliwiają pomoc publiczną wielkim koncernom (np. z branży motoryzacyjnej)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

15. Czy uważasz, że kwota wolna od podatku powinna zostać podniesiona?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

16. Czy jesteś za likwidacją kwoty wolnej od podatku?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

17. Czy uważasz, że kwota minimalnego wynagrodzenie powinna być wyższa?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

18. Czy jesteś za likwidacją kwoty minimalnego wynagrodzenia?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

19. Czy jesteś za ustanowieniem minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

20. Czy uważasz, że minimalne wynagrodzenie powinno być zróżnicowane w zależności od regionu Polski (np. województwa)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

21. Czy jesteś za zwiększeniem wysokości odpisu podatkowego na organizacje pożytku publicznego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

22. Czy uważasz, że emeryci, renciści i osoby rozliczające się przez ZUS powinni zyskać prawo przekazywania 1 % podatku na wybraną organizację pożytku publicznego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

23. Czy jesteś za rozszerzeniem grupy uprawnionych do otrzymywania odpisu podatkowego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

24. Czy uważasz, że w podatku od osób fizycznych (PIT) powinna obowiązywać stawka liniowa?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

25. Czy jesteś za likwidacją podatku od osób fizycznych (PIT)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

26. Czy uważasz, że stawka progresywna w podatku od osób fizycznych (PIT) powinna zostać mocniej zróżnicowana?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

27. Czy jesteś za obowiązywaniem stawki degresywnej w podatku od osób fizycznych (PIT)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

28. Czy uważasz, że sklepy wielkopowierzchniowe powinny płacić podatek obrotowy (od wartości sprzedanych dóbr)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

29. Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony podatek od transakcji finansowych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

30. Czy opowiadasz się za wybudowaniem elektrowni jądrowej na terytorium Polski?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

31. Czy uważasz, że powinniśmy dotować ze środków publicznych górnictwo i energetykę węglową?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

32. Czy uważasz, że powinniśmy dotować ze środków publicznych rozwój odnawialnych źródeł energii?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

33. Czy uważasz, że państwo powinno wspierać rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

34. Czy uważasz, że istnieją strategiczne przedsiębiorstwa w sektorze energetycznym, które powinny pozostać własnością państwową?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

35. Czy jesteś za wspieraniem energetyki rozproszonej, a zatem wsparciem państwa dla tworzenia mikroinstalacji prosumenckich wraz z ograniczaniem budowy dużych jednostek wytwórczych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

36. Czy uważasz, że polska energetyka powinna pozostać scentralizowana?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

37. Czy jesteś za legalnością aborcji?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

38. Czy opowiadasz się za dopuszczalnością aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

39. Czy opowiadasz się za dopuszczalnością aborcji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

40. Czy opowiadasz się za dopuszczalnością aborcji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

41. Czy opowiadasz się za dopuszczalnością aborcji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

42. Czy jesteś za legalnością dobrowolnej eutanazji czynnej?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

43. Czy uważasz, że stosowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro powinno być prawnie zakazane?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

44. Czy jesteś zwolennikiem stosowania kary śmierci?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

45. Czy uważasz, że klonowanie ludzi powinno być legalne?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

46. Czy opowiadasz się za dopuszczalnością prowadzenia dalszych badań naukowych nad klonowaniem ludzkich embrionów w celach medycznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

47. Czy uważasz, że prostytucja powinna zostać prawnie uregulowana pod kątem różnych gałęzi prawa (nie tylko w prawie karnym)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

48. Czy jesteś za opodatkowaniem prostytucji?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

49. Czy osobna debata z udziałem liderów reprezentujących aktualnie tylko największe siły polityczne przed wyborami zmniejsza szansę pozostałych kandydatów?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

50. Czy uważasz, że przynajmniej raz na kilka lat powinniśmy przeprowadzić "przegląd" hierarchii ważności podawanych w mediach informacji społecznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

51. Czy uważasz, że media publiczne powinny być finansowane głównie ze środków publicznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

52. Czy jesteś za prywatyzacją mediów publicznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

53. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że media dobrze realizują swoją misję?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

54. Czy uważasz, że przynajmniej raz na kilka lat powinniśmy przeprowadzić "przegląd" hierarchii ważności omawianych w mediach tematów społecznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

55. Czy uważasz, że przynajmniej raz na kilka lat powinniśmy ustalić wspólnie w jakiej kolejności i w jakim czasie dyskutować publicznie poszczególne tematy, poświęcając im regularną uwagę społeczną (a nie, jak jest obecnie, od przypadkowego wydarzenia, do przypadkowego wydarzenia czy też od wyborów, do wyborów)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

56. Czy jesteś za unijną polityką stałego ograniczania emisji gazów cieplarnianych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

57. Czy uważasz, że w przypadku konfliktu między potrzebami środowiska a rozwojem infrastruktury, priorytetem powinno być środowisko?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

58. Czy uważasz, że transport kolejowy powinien działać bez dotacji?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

59. Czy uważasz, że istnieją strategiczne przedsiębiorstwa w sektorze transportu i infrastruktury, które powinny pozostać własnością państwową?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

60. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że szkodliwa działalność człowieka na środowisko jest za duża i należy ją zdecydowanie ograniczać?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

61. Czy Fundusz Kościelny powinien zostać zastąpiony dobrowolnym odpisem podatkowym na rzecz związków wyznaniowych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

62. Czy jesteś zwolennikiem liberalnego podejścia do możliwości okazywania wiary i jej zasad przez wyznawców Islamu w Polsce?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

63. Czy uważasz, że państwo powinno dofinansowywać budowę obiektów sakralnych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

64. Czy uważasz, że Kościół, zamiast podatku od liczby osób mieszkających na terenie parafii, powinien płacić podatek od faktycznej liczby wiernych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

65. Czy jesteś zwolennikiem nauczania religii w szkołach publicznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

66. Czy uważasz, że skoro religia w szkole finansowana jest ze środków publicznych, to powinna podlegać takim samym kryteriom poziomu naukowego, jak inne przedmioty szkolne?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

67. Czy uważasz, że na świadectwie maturalnym powinna być wystawiana ocena z religii?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

68. Czy uważasz, że dopuszczalne jest umieszczanie, widnienie symboli religijnych w budynkach użyteczności publicznej?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

69. Czy uważasz, że Polska powinna przyjąć imigrantów napływających do Europy i zaopiekować się nimi?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

70. Czy jesteś za pomocą dla zdecydowanie większej ilości imigrantów niż zadeklarowana przez rząd Polski?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

71. Czy uważasz, że celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

72. Czy uważasz, że celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

73. Czy uważasz, że obcokrajowcy powinni móc pracować w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

74. Czy uważasz, że obcokrajowcy powinni móc pracować w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę lub innych pozwoleń?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

75. Czy uważasz, że polski rynek pracy nie powinien być otwarty dla migrantów zarobkowych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

76. Czy uważasz, że edukacja społeczna powinna być w szkole powszechnej zdecydowanie bardziej intensywna?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

77. Czy uważasz, że wszyscy rodzice powinni mieć prawo edukowania swoich dzieci w domu?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

78. Czy uważasz, że państwo powinno wspierać samorządy w utrzymaniu mniejszych szkół, nawet jeśli są one w utrzymaniu przeciętnie droższe?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

79. Czy uważasz, że wprowadzenie gimnazjów do systemu szkolnictwa było dobrym pomysłem?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

80. Czy jesteś za likwidacją gimnazjów i przywróceniem dwustopniowego systemy oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

81. Czy uważasz, że przedsiębiorstwa powinny mieć prawo do odpisu 1 % od podatku CIT na przedsięwzięcia z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

82. Czy uważasz, że nauka na studiach stacjonarnych powinna być odpłatna?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

83. Czy uważasz, że nauczyciele powinni mieć możliwość wyboru podręcznika, którego będą używać?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

84. Czy uważasz, że podręczniki i materiały edukacyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, wykorzystywane w polskich szkołach, powinny być finansowane przez państwo?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

85. Czy jesteś za dążeniem do zastąpienia podręczników w formie papierowej - e-podręcznikami?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

86. Czy jesteś zwolennikiem rozwijania idei szkoły demokratycznej?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

87. Czy jesteś zwolennikiem obniżenia wieku szkolnego z 7 do 6 lat?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

88. Czy uważasz, że rodzice, opiekunowie sześciolatków powinni mieć wybór czy posłać swoje dzieci do szkoły, czy do przedszkola?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

89. Czy jesteś za wprowadzeniem do szkół powszechnych lekcji wspólnej, czyli lekcji dotyczącej spraw społecznych, prowadzonej w jednym czasie, wśród uczniów jednego rocznika lub jednego poziomu szkoły (np. gimnazjum czy szkoła ponadgimnazjalna), za pośrednictwem przekazu audio-wizualnego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

90. Czy opowiadasz się za zwiększeniem wydatków państwowych na naukę?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

91. Czy uważasz, że wynagrodzenie nauczycieli powinno być powiązane z wynikami jakie osiągają ich uczniowie w egzaminach zewnętrznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

92. Czy uważasz, że każdy lekarz pierwszego kontaktu powinien dysponować szybkimi testami sprawdzającymi czy choroba została wywołana wirusami czy bakteriami (chodzi o uniknięcie stosowania antybiotyków, gdy nie są konieczne)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

93. Czy uważasz, że stosowanie antybiotyków wśród zwierząt hodowlanych, to kwestia, na którą państwo i media powinny zwrócić większą uwagę niż obecnie?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

94. Czy uważasz, że badania profilaktyczne to kwestia, na którą państwo i media powinny zwrócić większą uwagę niż obecnie?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

95. Czy jesteś zwolennikiem funkcjonowania na rynku żywności genetycznie modyfikowanej?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

96. Czy uważasz, że uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie powinna być całkowicie zakazana?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

97. Czy uważasz, że uprawa roślin GMO powinna być zakazana, natomiast dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie powinna być dozwolona?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

98. Czy uważasz, że metoda zapłodnienia pozaustrojowego in vitro powinna być dofinansowywana przez państwo?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

99. Czy marihuana stosowana w celach leczniczych powinna być legalna?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

100. Czy jesteś zwolennikiem istnienia systemu obowiązkowych szczepień ochronnych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

101. Czy jesteś za wycofaniem z obrotu suplementów diety reklamowanych jako pomagające schudnąć, których skuteczność nie została potwierdzona w badaniach uznanej w świecie medycznym instytucji?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

102. Czy zgadzasz się z wprowadzonymi w szkołach prozdrowotnymi zakazami dotyczącymi serwowanej i sprzedawanej uczniom żywności?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

103. Czy jesteś za zakazem występowania dzikich zwierząt w cyrku?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

104. Czy jesteś za zakazem hodowli zwierząt futerkowych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

105. Czy jesteś za zakazem trzymania psów na uwięzi?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

106. Czy uważasz, że ubój rytualny powinien być w Polsce zakazany?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

107. Czy uważasz, że nie umówione bezpośrednio z lokatorem wizyty, powinny odbywać się jedynie poprzez spółdzielnię, a zatem na przykład w obecności, znanego lokatorom, dozorcy (przeciwdziałanie metodzie na wnuczka czy policjanta)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

108. Czy uważasz, że sprawująca opiekę nad niepełnosprawnym rodzina, powinna otrzymywać tyle samo środków, ile kosztuje utrzymanie osoby niepełnosprawnej przez państwo?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

109. Czy uważasz, że wszystkie osoby ubezwłasnowolnione nie powinny korzystać z praw wyborczych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

110. Czy jesteś za tym, aby państwo zapewniało rehabilitację na miarę potrzeb, czyli aby umieścić ją na czele hierarchii wydatków publicznych w takiej wysokości, w jakiej wymaga tego stan zdrowia pacjenta?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

111. Czy uważasz, że przyznawane od państwa korzyści, za zasługi obywatela (np. karta dużej rodziny, ulgi podatkowe dla krwiodawców), powinny być ujęte w jeden, spójny system (system zasłużonych korzyści)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

112. Czy kwota jednorazowych środków przyznawanych po urodzeniu dziecka powinna być wyższa?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

113. Czy państwo powinno w ramach polityki prorodzinnej dążyć do zwiększenia wsparcia finansowego rodzin?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

114. Czy urlop macierzyński powinien być dłuższy niż obecnie?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

115. Czy urlop tacierzyński powinien być dłuższy niż obecnie?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

116. Czy uważasz, że powinien istnieć obowiązek dzielenia urlopu rodzicielskiego po równo między ojca i matkę dziecka?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

117. Czy Polska powinna w większym stopniu angażować się finansowo we wspieranie rozwoju państw najuboższych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

118. Czy powinniśmy dążyć do stałej obecności znaczących sił NATO w Polsce?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

119. Czy jesteś zwolennikiem funkcjonowania strefy Schengen?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

120. Czy uważasz, że na terenie Polski powinna znajdować się tarcza antyrakietowa?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

121. Czy uważasz, że Polska powinna postulować na arenie międzynarodowej przekazanie ofensywnego sprzętu wojskowego Ukrainie?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

122. Czy jesteś za wysłaniem wojska polskiego na Ukrainę?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

123. Czy uważasz, że Polska powinna zachować neutralność wobec konfliktu na Ukrainie?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

124. Czy Polska powinna ratyfikować umowy handlowe CETA i TTIP?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

125. Czy uważasz, że w Polsce należy przywrócić zasadniczą służbę wojskową?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

126. Czy uważasz, że najważniejszym kryterium, jakim powinna kierować się Polska przy zakupach zbrojeniowych, powinna być jakość?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

127. Czy jesteś za kupowaniem sprzętu wojskowego przede wszystkim produkowanego w Polsce?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

128. Czy uważasz, że Polska powinna zwiększyć liczbę żołnierzy zawodowych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

129. Czy uważasz, że załatwianie spraw w relacji obywatel-państwo przez Internet, powinno odbywać się za pośrednictwem jednej platformy, niezależnie od sprawy, a nie, jak jest obecnie - na wielu różnych portalach (Urząd Skarbowy, ZUS, NFZ, itd.)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

130. Czy jesteś za funkcjonowaniem wielu rozproszonych punktów (np. z wykorzystaniem infrastruktury Poczty Polskiej), w których dokonywane byłyby czysto techniczne lub prostsze czynności związane z załatwianiem spraw w relacji obywatel-państwo (np. składanie wniosków, dostarczanie dokumentów, odbiór dokumentów)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

131. Czy uważasz, że pieszy powinien mieć bezwzględne pierwszeństwo, gdy zbliży się do krawędzi jezdni przy przejściu dla pieszych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

132. Czy uważasz, że powinniśmy wprowadzić (choćby w części przypadków) przejścia dla pieszych, przy których znajduje się strefa, w której jeśli znajdzie się pieszy, to każdy pojazd ma obowiązek zatrzymania się?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

133. Czy uważasz, że obywatele powinni mieć szersze prawo posiadania broni palnej?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

134. Czy jesteś zwolennikiem ideologii gender?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

135. Czy jesteś zwolennikiem legalizacji narkotyków miękkich?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

136. Czy jesteś za legalizacją marihuany?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

137. Czy jesteś za zniesieniem parytetu na listach wyborczych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

138. Czy uważasz, że na liście wyborczej powinno umieszczać się na przemian kobiety i mężczyzn?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

139. Czy jesteś za stworzeniem odrębnej procedury sądowej umożliwiającej uznanie tożsamości płciowej jako podstawy określenia płci osób, u których występuje niezgodność między tożsamością płciową a płcią metrykalną (co przewiduje projekt ustawa o uzgodnieniu płci)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

140. Czy jesteś za ograniczaniem swobód obywatelskich, prawa do prywatności, ze względu na ważny interes publiczny, walkę przeciw terroryzmowi, ochronę życia obywateli?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

141. Czy uważasz, że polskie służby powinny mieć możliwość podsłuchiwania obywateli bez zgody sądu?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

142. Czy jesteś za ograniczaniem możliwości palenia w miejscach publicznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

143. Czy jesteś za legalizacją związków partnerskich par heteroseksualnych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

144. Czy uważasz, że w heteroseksualnym związku partnerskim pary powinny mieć prawo do adopcji lub przysposobienia dzieci?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

145. Czy uważasz, że w heteroseksualnym związku partnerskim pary powinny mieć prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia partnera?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

146. Czy uważasz, że w heteroseksualnym związku partnerskim pary powinny mieć prawo do ustawowego dziedziczenia po partnerze bez konieczności płacenia podatku?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

147. Czy uważasz, że w heteroseksualnym związku partnerskim pary powinny mieć prawo do prawo do pochówku partnera?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

148. Czy jesteś za legalizacją związków partnerskich par homoseksualnych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

149. Czy uważasz, że w homoseksualnym związku partnerskim pary powinny mieć prawo do adopcji lub przysposobienia dzieci?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

150. Czy uważasz, że w homoseksualnym związku partnerskim pary powinny mieć prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia partnera?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

151. Czy uważasz, że w homoseksualnym związku partnerskim pary powinny mieć prawo do ustawowego dziedziczenia po partnerze bez konieczności płacenia podatku?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

152. Czy uważasz, że w homoseksualnym związku partnerskim pary powinny mieć prawo do prawo do pochówku partnera?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

153. Czy jesteś zwolennikiem funkcjonowania, zamiast obecnego systemu emerytalnego, tzw. emerytury obywatelskiej, czyli jednolitego świadczenia przysługującego każdemu w wieku emerytalnym?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

154. Czy uważasz, że wysokość emerytur górników powinna być naliczana na tych samych zasadach co emerytury pracowników pozostałych sektorów?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

155. Czy jesteś za zniesieniem Karty Nauczyciela i zatrudnianiem nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

156. Czy jesteś za likwidacją KRUS i objęciem rolników i ich rodzin powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

157. Czy jesteś za utrzymaniem KRUS dla dotychczas tą kasą objętych, a dla rozpoczynających zawód rolnika - za objęciem ich powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

158. Czy uważasz, że składka rolników na ubezpieczenie społeczne powinna być proporcjonalna do dochodów, a nie ustalona na podstawie wielkości gospodarstwa?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

159. Czy uważasz, że NFZ powinien zostać zlikwidowany?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

160. Czy uważasz, że środki przelane z OFE do ZUS powinny zostać przelane na powrót do OFE, tzn., żeby przyszłe zobowiązania publiczne były widoczne w długu publicznym, a nie ukryte w nieznanej wysokości wypłatach dla przyszłych emerytów?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

161. Czy uważasz, że państwo powinno wymagać od obywatela, aby część zarobionych pieniędzy przeznaczał na składkę emerytalną?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

162. Czy uważasz, że należy włączyć sędziów i prokuratorów do powszechnego systemu emerytalnego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

163. Czy opowiadasz się za zróżnicowaniem progów płaconych składek, w zależności od świadczonego pakietu usług, finansowanych w ramach NFZ (zróżnicowany koszyk świadczeń)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

164. Czy uważasz, że powinna istnieć możliwość dopłacenia do niektórych świadczeń finansowanych w ramach NFZ, celem skrócenia czasu oczekiwania bądź podniesienia jakości usług?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

165. Czy jesteś zwolennikiem funkcjonowania publicznej służby zdrowia?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

166. Czy uważasz, że publiczna służba zdrowia powinna być w pełni finansowana ze środków publicznych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

167. Czy jesteś zwolennikiem funkcjonowania prywatnej służby zdrowia?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

168. Czy uważasz, że prywatna służba zdrowia powinna być w pełni finansowana ze środków prywatnych (brak kontraktów z NFZ)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

169. Czy jesteś za ustaleniem koszyka świadczeń, finansowanego z NFZ (reszta świadczeń państwowej służby zdrowia byłaby płatna)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

170. Czy opowiadasz się za ustaleniem koszyka świadczeń ze zróżnicowanym poziomem składek i ze zróżnicowanym poziomem świadczeń w zamian za poszczególne wysokości tych składek?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

171. Czy uważasz, że (w przypadku istnienia kolejki) czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty lub na zabieg czy operację, powinien być uzależniony od trybu życia pacjenta (np. czy regularnie wykonuje badania profilaktyczne, czy czynnie przynależy do klubu sportowego)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

172. Czy uważasz, że czas oczekiwania do lekarza specjalisty lub na zabieg czy operację, powinien zależeć od społecznych zasług pacjenta (np. honorowe krwiodawstwo, funkcjonowanie w bazie dawców szpiku bez odmowy w razie wezwania w swojej historii)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

173. Czy uważasz, że powinna istnieć możliwość zapłaty po to, aby skrócić czas oczekiwania na wizytę u lekarza lub na zabieg czy operację w państwowej służbie zdrowia?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

174. Czy jesteś za zlikwidowaniem przywilejów emerytalnych służb mundurowych?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

175. Czy jesteś za uniezależnieniem składek ZUS od formy zatrudnienia?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

176. Czy uważasz, że należy przywrócić niższy wiek emerytalny, który obowiązywał przed reformą emerytalną, tzn. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

177. Czy uważasz, że emerytura powinna przysługiwać osobom, które albo osiągnęły wiek emerytalny, albo przepracowały minimum 40 lat?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

178. Czy uważasz, że ZUS powinien zostać zlikwidowany?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

179. Czy uważasz, że większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski czy Komisja Europejska)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

180. Czy uważasz, że większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała składające się z przedstawicieli państw członkowskich (wyrażające interesy narodowe państw i wypracowująca każdorazowo odrębne porozumienia)?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

181. Czy jesteś za wzmocnieniem zewnętrznych granic UE?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

182. Czy jesteś za zniesieniem ciszy wyborczej?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

183. Czy uważasz, że wybory powszechne powinny trwać 2 dni?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

184. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

185. Czy uważasz, że partie nie powinny być w ogóle finansowane z budżetu państwa?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

186. Czy uważasz, że należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

187. Czy uważasz, że należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

188. Czy uważasz, że należy obniżyć 3-procentowy próg wyborczy w wyborach parlamentarnych, który uprawnia partię do otrzymania subwencji?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

189. Czy uważasz, że powinna zostać wprowadzona możliwość głosowania w wyborach powszechnych za pośrednictwem Internetu?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane

190. Czy jesteś za zmniejszeniem obowiązującego obecnie progu liczby podpisów niezbędnych do realizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej?

zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano zapisano

Pytanie w temacie: MójPolityk.pl - pytania sugerowane